Valmis Kõo teraviljakompleksi II etapp

2018 aasta suvel viidi lõpule teraviljakompleksi teise etapi ehitus. Ehituse II etapi käigus täienes kompleks viie 1000-tonnise hoiupunkri, kolme 300-tonnise vastuvõtupunkriga ja 6000 tonni vilja mahutava põrandalaoga. Uue teraviljakompleski valmimisega suudetakse pakkuda kuivatus- ja hoiuseteenust ka teistele ettevõtetele ning luuakse veelgi suurem võimekus vilja kokkuostuks ja müügiks. Kõo teraviljakompleks on täna Kesk-Eesti suurim ja kaasaegsemail tehnoloogial töötav teraviljakompleks.

Kõo teraviljakompleksist

Kõo Teraviljakompleks loodi eesmärgiga tagada nii enda teravilja kuivatamine ja hoiustamine kui ka sooviga lähipiirkonnast vilja kokku osta. Taimekasvatuses on Kõo Agro keskendunud odra, suvinisu, talirapsi, kaera, maisi ja herne kasvatamisele.

Kõo Teraviljakompleksi esimese osa ehitustööd lõppesid 2016. aasta juunis, mille tulemusena valmis kompleks, mis suudab kuivatada kuni 50 t/h ning mahutada 4000 tonni vilja. Kompleks koosneb kuivatist, kaheksast 100-tonnisest seemneviljapunkrist, kolmest 300-tonnisest vastuvõtupunkrist ja kuuest 500-tonnisest hoiupunkrist.

Ettevõttest

Silikaat Grupi kuulub 31 ettevõtet, vanim neist on AS Silikaat. Silikaat Grupi ettevõte Navesti OÜ tegeleb teravilja ostu- ja müügiga ning haldab teraviljakuivati tööd.

4.august 2018

Silikaat Grupi ettevõtted