Kõo põllumajandusettevõtted

Kõo põllumajandusettevõtete eesmärk on Eestimaale iseloomulike põllumajanduslike traditsioonide jätkamine.

Oma eesmärgist tulenevalt oleme julged edendama Eestimaa looma- ja taimekasvatust!

Silikaat Gruppi kuuluv Kõo Agro koondab enda alla taime- ja  loomakasvatuse ning piimatootmisega tegelevad ettevõtted: Mangeni PM OÜ, Kõo Agro OÜ, Õnne Piimakarjatalu OÜ. Põllumajandusliku tootmise põhisuunaks on piimakarja- ja teraviljakasvatus. Kõo Agro valduses on 4300 hektarit põllu- ja rohumaad ning 300 hektarit metsamaad. Kuigi  Kõo Agrol on õli- ja teraviljakultuuridega kaetud ligikaudu 2200 hektarit, on põhirõhk siiski piimatootmisel.

Oleme põllumajanduses tegelenud 15 aastat ning tänaseks on 1948 aastal alguse saanud põllumajandusettevõtted kasvanud oma valdkonna suurimaks ja kaasaegsemateks. Selle taga on aastaid tehtud jõupingutused ja suuremahulisi investeeringud  tehnikasse, rajatistesse, inimestesse ja logistikasse. Kõo Põllumajandusettevõtetes töötab üle seitsekümne inimese.

Ettevõtete põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Viljandimaal asuv Põhja-Sakala vald, täpsemalt Kõo ja Koksvere. Viimastel aastatel on lisandunud ka Esku piirkond, mis kuulub Põltsamaa valla koosseisu.

Meie edulood

  • 2018 aastal sai valmis põllumajandusettevõtete ühine keskkontori hoone Kõos
  • 2018 aasta alguses valmis Baltimaade esimese ja kaasaegseima põllumajandusliku Siimani biometaanijaama, mille tooraineks on Mangeni ja Õnne farmi lüpsilehmade läga, silo ja sõnnik
  • 2018 aastal jõudis lõpule kuivatikompleksi II etapp, mille tulemusena suurenes komplekis maht 7000 tonni võrra
  • 2015 aastal valmis Viljandimaal Kõo külas 7 miljonit eurot maksev kaasaegne laudakompleks. Viis uut lauta on koduks 3500 lehmale, millest pooled on lüpsilehmad.
  • 2015 aastal võeti kaasaegse laudakompleksi ehitamisega kasutusele uudne liiva-allapanu tehnoloogia, mis tagab  loomadele head elamistingimused, sh pikendab ka loomade eluiga ja tõstab tootlikkust.

Meie panus põllumajanduse hoogustamisse Põltsamaa ja Põhja-Sakala Vallas

Usume Eestimaa maapiirkonded tulevikku ja panustame maapiirkonna majanduslikku arengusse Hetkel on töös Esku laudakompleksi kaasajastamise ja uuendamise ettevalmistustööd ning lisatööde kavandamine noorloomade pidamiseks Siimani vanemas laudakompleksis.

2018 aasta kevadel sai alguse teraviljakompleksi II etapi ehitus Kõo eesmärgiga tagada nii enda teravilja kuivatamine ja hoiustamine kui ka sooviga lähipiirkonnast vilja kokku osta. 2020 aastal valmis Põhja-Sakala valla ja Silikaat Grupi koostöös kohaliku tööhõive soodustamiseks energiatõhus elamu Viljandimaale Koksverre, mis loob nii kohalikele elanikele kui uutele tulijatele täiendava võimaluse asuda tööle antud Põhja-Sakala vallas asuvatesse ettevõtetesse.

Meie laienemisplaane ja jätkusuutlikku tegevust toetab ka strateegiliselt hea asukoht, vajaliku maabiliansi olemasolu, tööjõu ja põllutöö oskuste olemasolu ning piirkonna elujõus koolid.

Kõo põllumajandusettevõtted Kõo Agro, Navesti Agro ja Õnne Piimakarjatalu saavad toetust Euroopa Arengu Maaelu Põllumajandusfondist.

Silikaat Grupi ettevõtted