Biometaani tootmine

Esimesena Baltikumis toodab Biometaan OÜ Viljandimaal kuni 1,5 miljonit normaalkuupmeetrit[1] (Nm3) biometaani. Euroopa kaasaegsem biometaanijaam asub Põhja-Sakala vallas Koksvere külas 1700 lüpsilehmaga Mangeni farmi vahetus naabruses. Normaalkuupmeetris biometaanis on ligilähedaselt sama palju energiat kui 1 liitris vedelkütuses. Energia allikaks on metaan (CH4), mis on samaväärne kütus maagaasiga. Kõo vallas Koksvere külas toodetava biometaani tooraineks on Mangeni ja Õnne farmi lüpsilehmade läga, silo ja sõnnik. Ühes aastas kasutatakse ära 81 000 tonni läga, 5000 tonni tahesõnnikut ja 5000 tonni silo.

Eestis on kokku 18 toorbiogaasijaama, kuid vaid kahes puhastatakse biogaas biometaaniks, mida kasutatakse transpordis. Kosksevere asuv Siimani biometaanijaam toodab ainukesena biometaani lehmade lägast, silost ja sõnnikust

Mis on biometaan?

Biometaan on taastuvatest allikatest pärit kütus, kus üle 95% on metaani (CH4) ning mis oma omadustelt on võrdne maagaasiga, Seega saab biometaani segada maagaasiga igas vahekorras ja kasutada maagaasi asemel samades tarbimiskohtades. Eesti biometaani tootmise potentsiaal on 380-450 mln Nm3 aastas, millega on võimalik asendada kogu Eestis tarbitav eksporditud  maagaas.

Kuna Eesti eesmärk on saavutada taastuvatest energia allikatest pärit kütuste osakaaluks transpordis 10 % aastaks 2020, siis biometaan on üks viis selle eesmärgi saavutamiseks.

Kuidas toodetakse biometaani?

Esmalt valmib toorbiogaas, mida toodetakse 40 päevaga 37 C juures kahes 5000 m3  hapnikuvabas (anaeroobses) kääritis.  Toorbiogaasis on ligikaudu 55% metaani. Seejärel puhastatakse  toorbiogaas biometaaniks, kus metaanist eraldatakse teised gaasid, eelkõige süsihappegaas (CO2). Gaasi puhastamiseks kasutatakse uuenduslikku Hollandi ettevõtte DMT Environmental Technology B.V membraanpuhastuse tehnoloogiat nimega DMT Carborex MS. Selliselt puhastatud biometaan on kasutatav kõikjal, kus täna kasutatakse maagaasi, sh on ta kasutatav surugaasiautodes ilma piiranguteta nii puhtal kujul kui segus maagaasiga.

Ühiskonnale on kohaliku mootorkütuse tootmine kasulik, tuues maakondadesse juurde uusi töökohti

Kuidas jõuab biometaan tarbijani?

Biometaan jõuab Siimani biometaanijaamast tarbijani kokkusurutud kujul 250 bar rõhu all balloonide konteineris, mida veab tanklatesse üle Eesti laiali eritellimusel valminud surubiometaaniga sõitev 400 hobujõuline Iveco Stralis veoauto. Täna saab metaani tankida kaheksast tanklast üle Eesti. KIK toetusega on plaanis ehitada juurde veel 14 surumetaani (CNG) tanklat. Lisaks Tallinnale saab metaani tulevikus tankida ka Põlvas, Valgas, Rakveres, Paides, Jõhvis, Haapsalus, Viljandis, Kuressaares ja Kuusalus. Biometaani saab tankida ka Siimani biometaanijaama kõrvale rajatud avalikust biometaani tanklast.

Ettevõtted ja kaasamõtlejad, kes aitasid projekti ellu viia

Lisainfo:
Biometaan OÜ
Ahto Oja
508 2990
ahto.oja@biometaan.ee

Silikaat Grupi ettevõtted