Teravilja- ja taimekasvatus

Taimekasvatuses keskendume odra, suvinisu, suvirapsi, talirapsi, talinisu, kaera, maisi ja herne kasvatamisele. Igal aastal harime maad suurusjärgus 5000 hektarit, millest 3400 hektarit kuulub Kõo põllumajandusettevõtetele ja 1600 hektarit on rendimaad. Teravilja, rohu- ja maisisilo kasvatatakse 4300 hektaril ning teraviljatooteid 4100 hektaril.

Tulevikus soovime järjest enam panustada oma teravilja kasvatusele, mis annab võimaluse kontrollida vilja kvaliteeti ja omahinda. Seda suunda toetab ka teraviljakompleksi järkjärguline laienemine.

Kõo põllumajandusettevõtted Kõo Agro, Navesti Agro ja Õnne Piimakarjatalu saavad toetust Euroopa Arengu Maaelu Põllumajandusfondist.

Silikaat Grupi ettevõtted