Teravilja- ja taimekasvatus

Taimekasvatuses keskendume maisi, talinisu, talirapsi, odra, taliodra, suvinisu, kaera ja tatra kasvatamisele. Igal aastal harime maad suurusjärgus 5000 hektarit, millest 3500 hektarit kuulub Kõo põllumajandusettevõtetele ja 1500 hektarit on rendimaad. Teravilja, rohu- ja maisisilo kasvatatakse 4300 hektaril.

Tulevikus soovime järjest enam panustada oma teravilja kasvatusele, mis annab võimaluse kontrollida vilja kvaliteeti ja omahinda. Seda suunda toetab ka teraviljakompleksi järkjärguline laienemine.

Kõo põllumajandusettevõtted Kõo Agro, Navesti Agro ja Õnne Piimakarjatalu saavad toetust Euroopa Arengu Maaelu Põllumajandusfondist.

Silikaat Grupi ettevõtted