Loomakasvatus ja piimatootmine

Loomakasvatuse ning piimatootmisega tegelevad Mangeni PM OÜ ja Õnne Piimakarjatalu OÜ, kus Õnne Piimakarjatalu tegeleb ka noorloomade kasvatusega. Lüpsikari ning piima müük on koguseliselt üks vastava sektori suurimaid Eestis.

2015 aastal valmis Viljandimaal Kõo külas 7 miljonit eurot maksev kaasaegne laudakompleks. Viis uut lauta on koduks 3500 lehmale, millest pooled on lüpsilehmad. Täna on meie peamiseks partneriks Valio Eesti AS.

Piima toodang lehma kohta on alates 2003 aastast kasvanud pea kaks korda (vastavalt 5300 ja 10891 kg piima lehma kohta) ja püsib stabiilselt kõrge. Tootlikkuse tõusu toetab 2015 aastal kaasaegse laudakompleksi ehitamisega kasutusele võetud uudne liiva-allapanu tehnoloogia, mis tagab  loomadele head tingimused, sh pikendab ka loomade eluiga. Mangeni ja Õnne farmi lüpsilehmade läga, silo ja sõnnik on tooraineks farmi vahetusläheduses asuvale Siimani biometaanijaamale.

Kõo põllumajandusettevõtted Kõo Agro, Navesti Agro ja Õnne Piimakarjatalu saavad toetust Euroopa Arengu Maaelu Põllumajandusfondist.

Silikaat Grupi ettevõtted