Teravilja- ja taimekasvatus

Taimekasvatuses keskendume odra, suvinisu, suvirapsi, talirapsi, talinisu, kaera, maisi ja herne kasvatamisele. 2017 aastal harisime maad suurusjärgus 5000 hektarit, millest 3400 hektarit kuulub Kõo põllumajandusettevõtetele ja 1600 hektarit on rendimaad. Teravilja, rohu- ja maisisilo kasvatatakse 4300 hektaril ning teraviljatooteid 4100 hektaril.

Meie 2017 aastal kogutud saagid olid vaatamata ilmastikuoludele rekordilised. Saagikust toetasid ka strateegilised otsused taimekasvatuses, kus üleminek suvikultuuridelt talikultuuridele suurendas saaki ja andis ettevõttele võimaluse kevadtööde paremaks planeerimiseks. Järjest enam soovime tulevikus panustada oma teravilja kasvatusele, mis annab võimaluse kontrollida vilja kvaliteeti ja omahinda. Seda suunda toetab ka teraviljakompleksi järkjärguline laienemine.

 

 

 

Silikaat Grupi ettevõtted