Kaasamõtlejad, kes aitasid projekti ellu viia

Biometaan OÜ põhiomanik ja kaasinvestor on Silikaat Gruppi kuuluv Järve Kaubanduskeskus OÜ (50%), kaasomanikeks on samasse kontserni kuuluv OÜ Mangeni PM (40%), kes annab biometaanijaamale tooraine: lehma läga, sõnniku ja silo. 10% osalus on ettevõttel Balti Biometaan, kelle teadmised ja kogemus toetasid projekti elluviimist  ja õnnestumist.

Biometaanijaama maksumus on  5,23 milj. eurot. Biometaanijaama kuuluvasse kompleksi kuulub hakkekatlamaja ja silohoidla, silo ja läga sisestamise seadmed, 2 käärit, biogaasi puhastusseadmed , tankla, surubiometaani balloonide varjualune, juhtimishoone, pumpla, soojustatud garaaž ja kääritusjäägi separeerimise punkt.

Kodumaiste taastuvate transpordikütuste tootmise ergutamiseks toetas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) Siimani biometaani jaama projekti nr 7638 “Biometaani tootmine ja kasutamine sõidukites Siimani farmi sisenditest” 2 654 767,11 euroga. 30.06.2014.a. sõlmiti SA KIK sihtfinantseerimise leping mahuga 6 337 769,22 eurot. Silikaat Gruppi kuuluvad ettevõtted toetasid projekti 3 683 002,11 euroga. Projekti omafinantseeringuks, mis on 3 miljonit eurot, andis laenu LHV pank.

Siimani biometaanijaama projekteeris ja ehitas konsortsium, mida juhtis ICP Solutions OÜ ja üldehitustööd teostas AS Kaamos Ehitus alltöövõtjatega. Kollase FIDIC ehituslepingu Inseneri ja ehitusjärelvalve teenust osutas Keskkonnaprojekt OÜ.

 

Biometaan
Ahto Oja on Biometaan OÜ juhataja ja arendusprojektide juht. Ta  on keskkonnaeetika, säästva majanduse ning taastuvenergeetika ekspert ja strateegilise planeerimise spetsialist. Ta on lõpetanud Helsingi Ülikooli Põllumajanduse ja metsanduse teaduskonna ning hetkel omandab doktorikraadi Iiri rahvuslikus Ülikoolis Galways.Urmas Kalda on Silikaatgrupis kaasaegsete tehnoloogiate ja arendusprojektide arendaja. Ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli automatiseerimise erialal, läbinud Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudis hoonete energiamärgise õppekava, täiendanud masinprojekteerimise erialal Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Urmase hobideks on päikeseenergia rakendamine majapidamistes.
Silikaat Grupi ettevõtted