Teravilja ost ja müük

Kõo Teraviljakompleks loodi eesmärgiga tagada nii enda teravilja kuivatamine ja hoiustamine kui ka sooviga lähipiirkonnast vilja kokku osta. Taimekasvatuses on Kõo Agro keskendunud odra, suvinisu, talirapsi, kaera, maisi ja herne kasvatamisele.

Kõo Teraviljakompleksi esimese etapiga alustati 2015. aasta oktoobris. Ehitustööd lõppesid 2016. aasta juunis, mille tulemusena valmis kompleks, mis suudab kuivatada kuni 50 t/h ning mahutada 4000 tonni vilja. Kompleks koosneb kuivatist, kaheksast 100-tonnisest seemneviljapunkrist, kolmest 300-tonnisest vastuvõtupunkrist ja kuuest 500-tonnisest hoiupunkrist.

Teraviljakompleksi teise etapi ehitus algab 2018. aasta kevadel, kus kompleks täieneb viie 1000-tonnise hoiupunkri ja kolme 300-tonnise vastuvõtupunkriga ja 6000 tonni vilja mahutava põrandalaoga. Uue teraviljakompleski valmimisega suudetakse pakkuda kuivatus- ja hoiuseteenust ka teistele ettevõtetele ning luuakse veelgi suurem võimekus vilja kokkuostuks ja müügiks.

Kuna suure tootmismahuga kuivati rajamisel olid peamisteks märksõnadeks tehnoloogial põhinev kasumlikkus ja kvaliteet, siis valis Kõo Agro oma partneriks Agriland OÜ, kes turustab ja ehitab Saksa uusimal tehnoloogial põhinevaid PETKUS-e kuivateid. PETKUS-ele omane korduvõhu kasutamine teeb kuivatist oma valdkonna energiasäästlikuma ja samas ka kasumlikuma kuivatusseadme Euroopas. Terade kuivatuskvaliteedi tagab saaki siksakilise liikumise ajal ümbritsev ülevalt ja alt liikuv õhuvool, mille tulemuseks on efektiivne ja terasid säästev kuivatus. PETKUS-e kuivati vastas kõige paremini meie soovidele ja nõudmistele ka müra ja tolmu osas.

 „Meie vana kuivati Kõos oli mürarohke, sest läbiv õhk sunniti kuivatist läbi horisontaalselt, tänases kuivatis liigub õhk vertikaalis ning nii müra kui ka tolm suunatakse taevasse,“ kommenteerib valikut Kõo Agro tegevjuht Meelis Venno.

Lisaks kasumlikkusele pöörati tähelepanu ka universaalsusele ja keskkonnasõbralikkusele. Läbivoolukuivatiga saab tänu suurele õhukogusele kuivatada erinevat temperatuuri nõudvat teravilja –see kuivatab kvaliteetselt nii otra, suvinisu, kaera, maisi ja hernest kui ka madalat temperatuuri nõudvaid õlikultuure.

Kuivati valikul vaadati ka tulevikus avanevatele keskkonnasäästlikele lahendustele. Kui praegu töötab kuivati loodussõbralikul puhtal vedelgaasil, siis tulevikus soovitakse hakata kasutama Koksveres toodetavat taastuvatest allikatest pärit biometaani.

Ärinime OÜ Navesti Agro all tegutsev Kõo Teraviljakompleks Viljandimaal on Kesk-Eesti suurimaid ja innovatiivseimal tehnoloogial töötavaid teraviljakomplekse.

Kõo põllumajandusettevõtted Kõo Agro, Navesti Agro ja Õnne Piimakarjatalu saavad toetust Euroopa Arengu Maaelu Põllumajandusfondist.

Silikaat Grupi ettevõtted