Biogaasi tootmine

Biometaan OÜ hakkab Mangen PM kuuluval Siimani farmi vahetus naabruses tootma kuni 1,5 miljonit normaalkuupmeetrit (Nm3) biometaani.

Biometaani tootmise tooraineteks on Mangeni PM Oü-le kuuluvate Siimani ja Õnne farmi lüpsilehmade läga, tahesõnnik ja silo. Biogaasi toodetakse kahes ligi 5000 m3 hapnikuvabas (anaeroobses) kääritis.

Ühiskonnale on kohaliku taastuva mootorikütuse tootmine oluline. Kuna Eesti eesmärk on saavutada taastuvatest allikatest pärit kütuste osakaaluks transpordis 10 % aastaks 2020, siis biometaan on üks viis selle eesmärgi saavutamiseks. Eesti biometaani tootmise potentsiaal 380-450 mln Nm3 on seni kasutamata.

Biometaani jaama projekti maksumus on üle 6,3 miljoni euro, millest sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse  (SA KIK) finantseering  moodustab ca 2,6 ja erainvesteering ca 3,7 miljonit.

Biometaan OÜ osanikud on Järve Kaubanduskeskus OÜ, Mangeni PM OÜ ja Balti Biometaan OÜ.

Lisainfo:
Biometaan OÜ
Ahto Oja
ahto.oja@baltibiometaan.ee

 

 

Silikaat Grupi ettevõtted